ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : fabbrica fabbrica
 • การออกเสียง : faccenda faccenda
 • การออกเสียง : faccendiere faccendiere
 • การออกเสียง : faccendone faccendone
 • การออกเสียง : faccia faccia
 • การออกเสียง : facciata facciata
 • การออกเสียง : facilità facilità
 • การออกเสียง : facilitato facilitato
 • การออกเสียง : facilitazione facilitazione
 • การออกเสียง : facoltà facoltà
 • การออกเสียง : facoltoso facoltoso
 • การออกเสียง : factotum factotum
 • การออกเสียง : falcidia falcidia
 • การออกเสียง : falda falda
 • การออกเสียง : falegnameria falegnameria
 • การออกเสียง : fallacia fallacia
 • การออกเสียง : fallibilità fallibilità
 • การออกเสียง : fallimento fallimento
 • การออกเสียง : fallo fallo
 • การออกเสียง : fallocrate fallocrate
 • การออกเสียง : fallocrazia fallocrazia
 • การออกเสียง : falloforia falloforia
 • การออกเสียง : fallosità fallosità
 • การออกเสียง : falsabraca falsabraca
 • การออกเสียง : falsariga falsariga
 • การออกเสียง : falsatura falsatura
 • การออกเสียง : falsificazione falsificazione
 • การออกเสียง : falso falso
 • การออกเสียง : fama fama
 • การออกเสียง : fame fame
 • การออกเสียง : famiglia famiglia
 • การออกเสียง : familiare familiare
 • การออกเสียง : familiarità familiarità
 • การออกเสียง : fanale fanale
 • การออกเสียง : fanatico fanatico
 • การออกเสียง : fanatismo fanatismo
 • การออกเสียง : fanciulla fanciulla
 • การออกเสียง : fanciullezza fanciullezza
 • การออกเสียง : fanciullo fanciullo
 • การออกเสียง : fandonia fandonia
 • การออกเสียง : fanerogama fanerogama
 • การออกเสียง : fanfaluca fanfaluca
 • การออกเสียง : fanfara fanfara
 • การออกเสียง : fanfarone fanfarone
 • การออกเสียง : fanghiglia fanghiglia
 • การออกเสียง : Fango Fango
 • การออกเสียง : fannullaggine fannullaggine
 • การออกเสียง : fantasia fantasia
 • การออกเสียง : fantasma fantasma
 • การออกเสียง : fantasmagoria fantasmagoria
 • การออกเสียง : fantasticheria fantasticheria
 • การออกเสียง : Fanteria Fanteria
 • การออกเสียง : fantesca fantesca
 • การออกเสียง : fardello fardello
 • การออกเสียง : farfalla farfalla
 • การออกเสียง : farfugliamento farfugliamento
 • การออกเสียง : farfuglio farfuglio
 • การออกเสียง : farmaco farmaco
 • การออกเสียง : faro faro
 • การออกเสียง : farraggine farraggine
 • การออกเสียง : farragine farragine
 • การออกเสียง : fascetta fascetta
 • การออกเสียง : fascia fascia
 • การออกเสียง : fasciatoio fasciatoio
 • การออกเสียง : fasciatura fasciatura
 • การออกเสียง : fascio fascio
 • การออกเสียง : fastello fastello
 • การออกเสียง : fastidio fastidio
 • การออกเสียง : fasto fasto
 • การออกเสียง : fastosità fastosità
 • การออกเสียง : fatalismo fatalismo
 • การออกเสียง : fatalità fatalità
 • การออกเสียง : fatica fatica
 • การออกเสียง : fato fato
 • การออกเสียง : fattività fattività
 • การออกเสียง : fatto fatto
 • การออกเสียง : fattore fattore
 • การออกเสียง : fattoria fattoria
 • การออกเสียง : fattorino fattorino
 • การออกเสียง : fattura fattura
 • การออกเสียง : fautore fautore
 • การออกเสียง : favella favella
 • การออกเสียง : favilla favilla
 • การออกเสียง : favo favo
 • การออกเสียง : favola favola
 • การออกเสียง : favoletta favoletta
 • การออกเสียง : favore favore
 • การออกเสียง : favoreggiamento favoreggiamento
 • การออกเสียง : favoritismo favoritismo
 • การออกเสียง : favorito favorito
 • การออกเสียง : fazione fazione
 • การออกเสียง : fazzoletto fazzoletto
 • การออกเสียง : febbre febbre
 • การออกเสียง : febbretta febbretta
 • การออกเสียง : febbricola febbricola
 • การออกเสียง : febbrone febbrone
 • การออกเสียง : fecondazione fecondazione
 • การออกเสียง : fecondità fecondità
 • การออกเสียง : fede fede
 • การออกเสียง : fedele fedele