ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : ebbrezza ebbrezza
 • การออกเสียง : ebollizione ebollizione
 • การออกเสียง : ecatombe ecatombe
 • การออกเสียง : eccedenza eccedenza
 • การออกเสียง : eccellente eccellente
 • การออกเสียง : Eccellenza Eccellenza
 • การออกเสียง : eccesso eccesso
 • การออกเสียง : eccezionale eccezionale
 • การออกเสียง : eccezione eccezione
 • การออกเสียง : eccidio eccidio
 • การออกเสียง : eccitamento eccitamento
 • การออกเสียง : eccitazione eccitazione
 • การออกเสียง : ecletticità ecletticità
 • การออกเสียง : eclettismo eclettismo
 • การออกเสียง : ecografia ecografia
 • การออกเสียง : economia economia
 • การออกเสียง : economo economo
 • การออกเสียง : ecosistema ecosistema
 • การออกเสียง : eczema eczema
 • การออกเสียง : edema edema
 • การออกเสียง : edificio edificio
 • การออกเสียง : editto editto
 • การออกเสียง : educando educando
 • การออกเสียง : educatore educatore
 • การออกเสียง : educazione educazione
 • การออกเสียง : effemeride effemeride
 • การออกเสียง : efferatezza efferatezza
 • การออกเสียง : effervescenza effervescenza
 • การออกเสียง : effettivo effettivo
 • การออกเสียง : effetto effetto
 • การออกเสียง : efficacia efficacia
 • การออกเสียง : efficienza efficienza
 • การออกเสียง : effluvio effluvio
 • การออกเสียง : effusione effusione
 • การออกเสียง : egida egida
 • การออกเสียง : egocentrismo egocentrismo
 • การออกเสียง : egoismo egoismo
 • การออกเสียง : egotismo egotismo
 • การออกเสียง : eguale eguale
 • การออกเสียง : elaboratore elaboratore
 • การออกเสียง : elaborazione elaborazione
 • การออกเสียง : elargizione elargizione
 • การออกเสียง : elasticità elasticità
 • การออกเสียง : eleganza eleganza
 • การออกเสียง : elementarità elementarità
 • การออกเสียง : elemento elemento
 • การออกเสียง : elemosina elemosina
 • การออกเสียง : elencazione elencazione
 • การออกเสียง : elenco elenco
 • การออกเสียง : elettività elettività
 • การออกเสียง : eletto eletto
 • การออกเสียง : elettricità elettricità
 • การออกเสียง : elevatezza elevatezza
 • การออกเสียง : elevato elevato
 • การออกเสียง : elevatore elevatore
 • การออกเสียง : elevazione elevazione
 • การออกเสียง : elezione elezione
 • การออกเสียง : eliambulanza eliambulanza
 • การออกเสียง : eliantemo eliantemo
 • การออกเสียง : eliantina eliantina
 • การออกเสียง : elianto elianto
 • การออกเสียง : eliapprodo eliapprodo
 • การออกเสียง : eliaste eliaste
 • การออกเสียง : elibus elibus
 • การออกเสียง : elica elica
 • การออกเสียง : elice elice
 • การออกเสียง : elicicoltura elicicoltura
 • การออกเสียง : elicide elicide
 • การออกเสียง : elicotterista elicotterista
 • การออกเสียง : elicottero elicottero
 • การออกเสียง : elicriso elicriso
 • การออกเสียง : eliea eliea
 • การออกเสียง : eliminatoria eliminatoria
 • การออกเสียง : eliminazione eliminazione
 • การออกเสียง : elio elio
 • การออกเสียง : eliocentrismo eliocentrismo
 • การออกเสียง : eliofilia eliofilia
 • การออกเสียง : eliofobia eliofobia
 • การออกเสียง : eliografia eliografia
 • การออกเสียง : eliografista eliografista
 • การออกเสียง : eliografo eliografo
 • การออกเสียง : eliomagnetismo eliomagnetismo
 • การออกเสียง : eliometro eliometro
 • การออกเสียง : elione elione
 • การออกเสียง : elioscopio elioscopio
 • การออกเสียง : eliostato eliostato
 • การออกเสียง : eliotattismo eliotattismo
 • การออกเสียง : elioteismo elioteismo
 • การออกเสียง : elioterapia elioterapia
 • การออกเสียง : eliotipia eliotipia
 • การออกเสียง : eliotropio eliotropio
 • การออกเสียง : eliotropismo eliotropismo
 • การออกเสียง : eliozoi eliozoi
 • การออกเสียง : eliparco eliparco
 • การออกเสียง : eliplano eliplano
 • การออกเสียง : eliporto eliporto
 • การออกเสียง : eliposta eliposta
 • การออกเสียง : eliscalo eliscalo
 • การออกเสียง : Elisir Elisir
 • การออกเสียง : elisoccorso elisoccorso