ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : consegna consegna
 • การออกเสียง : conseguenza conseguenza
 • การออกเสียง : conseguimento conseguimento
 • การออกเสียง : consenso consenso
 • การออกเสียง : conservante conservante
 • การออกเสียง : conservazione conservazione
 • การออกเสียง : consesso consesso
 • การออกเสียง : considerazione considerazione
 • การออกเสียง : consiglio consiglio
 • การออกเสียง : consimile consimile
 • การออกเสียง : consistenza consistenza
 • การออกเสียง : consociazione consociazione
 • การออกเสียง : consolazione consolazione
 • การออกเสียง : consolidamento consolidamento
 • การออกเสียง : consonanza consonanza
 • การออกเสียง : consorte consorte
 • การออกเสียง : consorteria consorteria
 • การออกเสียง : consuetudine consuetudine
 • การออกเสียง : consultorio consultorio
 • การออกเสียง : consumato consumato
 • การออกเสียง : consumazione consumazione
 • การออกเสียง : consunto consunto
 • การออกเสียง : conta conta
 • การออกเสียง : contaballe contaballe
 • การออกเสียง : contabile contabile
 • การออกเสียง : contabilità contabilità
 • การออกเสียง : contachilometri contachilometri
 • การออกเสียง : contadino contadino
 • การออกเสียง : contafrottole contafrottole
 • การออกเสียง : contagiri contagiri
 • การออกเสียง : contaminazione contaminazione
 • การออกเสียง : contapassi contapassi
 • การออกเสียง : contatto contatto
 • การออกเสียง : conteggio conteggio
 • การออกเสียง : contegno contegno
 • การออกเสียง : contemplazione contemplazione
 • การออกเสียง : contemporaneità contemporaneità
 • การออกเสียง : contendente contendente
 • การออกเสียง : contenitore contenitore
 • การออกเสียง : contentezza contentezza
 • การออกเสียง : contenuto contenuto
 • การออกเสียง : contesa contesa
 • การออกเสียง : contessa contessa
 • การออกเสียง : contestatore contestatore
 • การออกเสียง : contestazione contestazione
 • การออกเสียง : contesto contesto
 • การออกเสียง : contiguità contiguità
 • การออกเสียง : contingente contingente
 • การออกเสียง : contingenza contingenza
 • การออกเสียง : continuatore continuatore
 • การออกเสียง : continuazione continuazione
 • การออกเสียง : continuità continuità
 • การออกเสียง : conto conto
 • การออกเสียง : contorno contorno
 • การออกเสียง : contorsione contorsione
 • การออกเสียง : contrabbandiere contrabbandiere
 • การออกเสียง : contrabbassista contrabbassista
 • การออกเสียง : contrabbasso contrabbasso
 • การออกเสียง : contraccambio contraccambio
 • การออกเสียง : contraccettivo contraccettivo
 • การออกเสียง : contraccezione contraccezione
 • การออกเสียง : contraccolpo contraccolpo
 • การออกเสียง : contraccusa contraccusa
 • การออกเสียง : contrada contrada
 • การออกเสียง : contraddanza contraddanza
 • การออกเสียง : contraddente contraddente
 • การออกเสียง : contradditorietà contradditorietà
 • การออกเสียง : contraddittore contraddittore
 • การออกเสียง : contraddittorietà contraddittorietà
 • การออกเสียง : contraddizione contraddizione
 • การออกเสียง : contradiolo contradiolo
 • การออกเสียง : contraerea contraerea
 • การออกเสียง : contraffacimento contraffacimento
 • การออกเสียง : contraffattore contraffattore
 • การออกเสียง : contraffazione contraffazione
 • การออกเสียง : contraffilo contraffilo
 • การออกเสียง : contrafforte contrafforte
 • การออกเสียง : contraggenio contraggenio
 • การออกเสียง : contrago contrago
 • การออกเสียง : contraibile contraibile
 • การออกเสียง : contralbero contralbero
 • การออกเสียง : contraltare contraltare
 • การออกเสียง : contraltista contraltista
 • การออกเสียง : contrammiraglio contrammiraglio
 • การออกเสียง : contrappasso contrappasso
 • การออกเสียง : contrappeso contrappeso
 • การออกเสียง : contrapposizione contrapposizione
 • การออกเสียง : contrappuntista contrappuntista
 • การออกเสียง : contrappunto contrappunto
 • การออกเสียง : contrarietà contrarietà
 • การออกเสียง : contrario contrario
 • การออกเสียง : contrarmellino contrarmellino
 • การออกเสียง : contrassalto contrassalto
 • การออกเสียง : contrassegno contrassegno
 • การออกเสียง : contrasto contrasto
 • การออกเสียง : contrattacco contrattacco
 • การออกเสียง : contrattamento contrattamento
 • การออกเสียง : contrattazione contrattazione
 • การออกเสียง : contrattempo contrattempo
 • การออกเสียง : contrattilità contrattilità