ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : concavità concavità
 • การออกเสียง : concentramento concentramento
 • การออกเสียง : concentrazione concentrazione
 • การออกเสียง : concessionaria concessionaria
 • การออกเสียง : concessione concessione
 • การออกเสียง : concetto concetto
 • การออกเสียง : concezione concezione
 • การออกเสียง : conchiglia conchiglia
 • การออกเสียง : conciliazione conciliazione
 • การออกเสียง : concimaia concimaia
 • การออกเสียง : concime concime
 • การออกเสียง : concisione concisione
 • การออกเสียง : concitazione concitazione
 • การออกเสียง : conclusione conclusione
 • การออกเสียง : concomitanza concomitanza
 • การออกเสียง : concordanza concordanza
 • การออกเสียง : concordato concordato
 • การออกเสียง : concordia concordia
 • การออกเสียง : concorrente concorrente
 • การออกเสียง : concorrenza concorrenza
 • การออกเสียง : concorso concorso
 • การออกเสียง : concrezione concrezione
 • การออกเสียง : concubinato concubinato
 • การออกเสียง : concubino concubino
 • การออกเสียง : concupiscenza concupiscenza
 • การออกเสียง : condanna condanna
 • การออกเสียง : condiscendente condiscendente
 • การออกเสียง : condiscendenza condiscendenza
 • การออกเสียง : condizionamento condizionamento
 • การออกเสียง : condizione condizione
 • การออกเสียง : condoglianza condoglianza
 • การออกเสียง : condomino condomino
 • การออกเสียง : condono condono
 • การออกเสียง : condotta condotta
 • การออกเสียง : conducente conducente
 • การออกเสียง : conducibilità conducibilità
 • การออกเสียง : conduttività conduttività
 • การออกเสียง : conduttore conduttore
 • การออกเสียง : conduttura conduttura
 • การออกเสียง : conduzione conduzione
 • การออกเสียง : confederazione confederazione
 • การออกเสียง : conferimento conferimento
 • การออกเสียง : conferma conferma
 • การออกเสียง : confessionale confessionale
 • การออกเสียง : confessione confessione
 • การออกเสียง : confessore confessore
 • การออกเสียง : confezionamento confezionamento
 • การออกเสียง : confezione confezione
 • การออกเสียง : confidenza confidenza
 • การออกเสียง : confino confino
 • การออกเสียง : conflitto conflitto
 • การออกเสียง : confluenza confluenza
 • การออกเสียง : conformazione conformazione
 • การออกเสียง : conformismo conformismo
 • การออกเสียง : conformista conformista
 • การออกเสียง : conformità conformità
 • การออกเสียง : conforto conforto
 • การออกเสียง : confraternita confraternita
 • การออกเสียง : confronto confronto
 • การออกเสียง : confusione confusione
 • การออกเสียง : confusionismo confusionismo
 • การออกเสียง : confusionista confusionista
 • การออกเสียง : confutazione confutazione
 • การออกเสียง : congedamento congedamento
 • การออกเสียง : congedo congedo
 • การออกเสียง : congegno congegno
 • การออกเสียง : congelamento congelamento
 • การออกเสียง : congelazione congelazione
 • การออกเสียง : congenere congenere
 • การออกเสียง : congenialità congenialità
 • การออกเสียง : congerie congerie
 • การออกเสียง : congestione congestione
 • การออกเสียง : congettura congettura
 • การออกเสียง : congiungimento congiungimento
 • การออกเสียง : congiuntura congiuntura
 • การออกเสียง : congiunzione congiunzione
 • การออกเสียง : congiura congiura
 • การออกเสียง : congiuratore congiuratore
 • การออกเสียง : congiurazione congiurazione
 • การออกเสียง : conglobamento conglobamento
 • การออกเสียง : conglomerato conglomerato
 • การออกเสียง : conglomerazione conglomerazione
 • การออกเสียง : conglutinazione conglutinazione
 • การออกเสียง : congratulazione congratulazione
 • การออกเสียง : congrega congrega
 • การออกเสียง : congregazione congregazione
 • การออกเสียง : congresso congresso
 • การออกเสียง : congruenza congruenza
 • การออกเสียง : congruità congruità
 • การออกเสียง : coniglieria coniglieria
 • การออกเสียง : coniuge coniuge
 • การออกเสียง : connessione connessione
 • การออกเสียง : connivenza connivenza
 • การออกเสียง : connotazione connotazione
 • การออกเสียง : connubio connubio
 • การออกเสียง : conocchia conocchia
 • การออกเสียง : conoscenza conoscenza
 • การออกเสียง : conquista conquista
 • การออกเสียง : conquistato conquistato
 • การออกเสียง : consacrazione consacrazione