ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : antifato antifato
 • การออกเสียง : antifemminismo antifemminismo
 • การออกเสียง : antifemminista antifemminista
 • การออกเสียง : antifiscalismo antifiscalismo
 • การออกเสียง : antifona antifona
 • การออกเสียง : antifonario antifonario
 • การออกเสียง : antifonia antifonia
 • การออกเสียง : antifrasi antifrasi
 • การออกเสียง : antifurto antifurto
 • การออกเสียง : antigene antigene
 • การออกเสียง : antigiuridicità antigiuridicità
 • การออกเสียง : antiglobalizzazione antiglobalizzazione
 • การออกเสียง : antigravità antigravità
 • การออกเสียง : antiinferno antiinferno
 • การออกเสียง : antillide antillide
 • การออกเสียง : antilocapra antilocapra
 • การออกเสียง : antilogaritmo antilogaritmo
 • การออกเสียง : antilogia antilogia
 • การออกเสียง : antimateria antimateria
 • การออกเสียง : antimero antimero
 • การออกเสียง : antimetabole antimetabole
 • การออกเสียง : antimilitarismo antimilitarismo
 • การออกเสียง : antimilitarista antimilitarista
 • การออกเสียง : antimonio antimonio
 • การออกเสียง : antimonite antimonite
 • การออกเสียง : antimperialista antimperialista
 • การออกเสียง : antimuro antimuro
 • การออกเสียง : antina antina
 • การออกเสียง : antineutrino antineutrino
 • การออกเสียง : antineutrone antineutrone
 • การออกเสียง : antinomia antinomia
 • การออกเสียง : antinucleo antinucleo
 • การออกเสียง : antinucleone antinucleone
 • การออกเสียง : antiopa antiopa
 • การออกเสียง : antipalchetto antipalchetto
 • การออกเสียง : antipallage antipallage
 • การออกเสียง : antipapa antipapa
 • การออกเสียง : antiparassitario antiparassitario
 • การออกเสียง : antiparticella antiparticella
 • การออกเสียง : antipastiera antipastiera
 • การออกเสียง : antipasto antipasto
 • การออกเสียง : antipate antipate
 • การออกเสียง : antipatia antipatia
 • การออกเสียง : antipatico antipatico
 • การออกเสียง : antipatriottismo antipatriottismo
 • การออกเสียง : antiperiodo antiperiodo
 • การออกเสียง : antiperistalsi antiperistalsi
 • การออกเสียง : antipetrarchismo antipetrarchismo
 • การออกเสียง : antipetrarchista antipetrarchista
 • การออกเสียง : Antipode Antipode
 • การออกเสียง : antipodista antipodista
 • การออกเสียง : antipodo antipodo
 • การออกเสียง : antiporta antiporta
 • การออกเสียง : antiproibizionismo antiproibizionismo
 • การออกเสียง : antiproibizionista antiproibizionista
 • การออกเสียง : antiprotone antiprotone
 • การออกเสียง : antipsichiatria antipsichiatria
 • การออกเสียง : antipurgatorio antipurgatorio
 • การออกเสียง : antiquaria antiquaria
 • การออกเสียง : antiquariato antiquariato
 • การออกเสียง : antiquario antiquario
 • การออกเสียง : antirabbica antirabbica
 • การออกเสียง : antiracket antiracket
 • การออกเสียง : antiromanzo antiromanzo
 • การออกเสียง : antirrino antirrino
 • การออกเสียง : antisala antisala
 • การออกเสียง : antiscalo antiscalo
 • การออกเสียง : antischiavismo antischiavismo
 • การออกเสียง : antisemitismo antisemitismo
 • การออกเสียง : antisepsi antisepsi
 • การออกเสียง : antisionismo antisionismo
 • การออกเสียง : antisionista antisionista
 • การออกเสียง : antisocialità antisocialità
 • การออกเสียง : antispasmo antispasmo
 • การออกเสียง : antispasmodico antispasmodico
 • การออกเสียง : antispastico antispastico
 • การออกเสียง : antistite antistite
 • การออกเสียง : antistoricismo antistoricismo
 • การออกเสียง : antistoricista antistoricista
 • การออกเสียง : antistreptolisina antistreptolisina
 • การออกเสียง : antistrofe antistrofe
 • การออกเสียง : antitesi antitesi
 • การออกเสียง : antitetanica antitetanica
 • การออกเสียง : antitetico antitetico
 • การออกเสียง : antitetismo antitetismo
 • การออกเสียง : antiteto antiteto
 • การออกเสียง : antitifica antitifica
 • การออกเสียง : antitossina antitossina
 • การออกเสียง : antitrinitarismo antitrinitarismo
 • การออกเสียง : antitrombina antitrombina
 • การออกเสียง : antivaiolosa antivaiolosa
 • การออกเสียง : antiveggenza antiveggenza
 • การออกเสียง : antiversione antiversione
 • การออกเสียง : antivigilia antivigilia
 • การออกเสียง : antociano antociano
 • การออกเสียง : antofillo antofillo
 • การออกเสียง : antofita antofita
 • การออกเสียง : antografia antografia
 • การออกเสียง : antologia antologia
 • การออกเสียง : antologista antologista