ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า Guido Salvini Guido Salvini
 • การออกเสียงคำว่า Amanda Sandrelli Amanda Sandrelli
 • การออกเสียงคำว่า Domenico Paolella Domenico Paolella
 • การออกเสียงคำว่า Gabriele Salvatores Gabriele Salvatores
 • การออกเสียงคำว่า Gianfranco Pannone Gianfranco Pannone
 • การออกเสียงคำว่า Giorgio Pressburger Giorgio Pressburger
 • การออกเสียงคำว่า Aldo Silvani Aldo Silvani
 • การออกเสียงคำว่า Carola Silvestrelli Carola Silvestrelli
 • การออกเสียงคำว่า Filippo Porcelli Filippo Porcelli
 • การออกเสียงคำว่า Gianni Santuccio Gianni Santuccio
 • การออกเสียงคำว่า Ago Panini Ago Panini
 • การออกเสียงคำว่า Angelo Ruta Angelo Ruta
 • การออกเสียงคำว่า Enrico Roma Enrico Roma
 • การออกเสียงคำว่า Carlo Rivolta Carlo Rivolta
 • การออกเสียงคำว่า Corso Salani Corso Salani
 • การออกเสียงคำว่า Elio Petri Elio Petri
 • การออกเสียงคำว่า Francesco Saponaro Francesco Saponaro
 • การออกเสียงคำว่า Antonio Secchi Antonio Secchi
 • การออกเสียงคำว่า Floria Sigismondi Floria Sigismondi
 • การออกเสียงคำว่า Franco Prosperi Franco Prosperi
 • การออกเสียงคำว่า Gillo Pontecorvo Gillo Pontecorvo
 • การออกเสียงคำว่า Herbert Simone Paragnani Herbert Simone Paragnani
 • การออกเสียงคำว่า Annibale Ruccello Annibale Ruccello
 • การออกเสียงคำว่า Giorgio Prosperi Giorgio Prosperi
 • การออกเสียงคำว่า Giuseppe Orlandini Giuseppe Orlandini
 • การออกเสียงคำว่า Giacomo Poretti Giacomo Poretti
 • การออกเสียงคำว่า Angelo Serio Angelo Serio
 • การออกเสียงคำว่า Enrico Salimbeni Enrico Salimbeni
 • การออกเสียงคำว่า Antonello Padovano Antonello Padovano
 • การออกเสียงคำว่า Beppe Recchia Beppe Recchia