ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า molto molto
 • การออกเสียงคำว่า notturno notturno
 • การออกเสียงคำว่า morendo morendo
 • การออกเสียงคำว่า Omaggio Omaggio
 • การออกเสียงคำว่า mosso mosso
 • การออกเสียงคำว่า oppure oppure
 • การออกเสียงคำว่า muta muta
 • การออกเสียงคำว่า ossia ossia
 • การออกเสียงคำว่า niente niente
 • การออกเสียงคำว่า misterioso misterioso
 • การออกเสียงคำว่า ostinato ostinato
 • การออกเสียงคำว่า nobile nobile
 • การออกเสียงคำว่า lunga lunga
 • การออกเสียงคำว่า mano sinistra mano sinistra
 • การออกเสียงคำว่า maestoso maestoso
 • การออกเสียงคำว่า mezzo mezzo
 • การออกเสียงคำว่า marcato marcato
 • การออกเสียงคำว่า mezzo forte mezzo forte
 • การออกเสียงคำว่า marcia marcia
 • การออกเสียงคำว่า magico magico
 • การออกเสียงคำว่า mezzo piano mezzo piano
 • การออกเสียงคำว่า marziale marziale
 • การออกเสียงคำว่า magnifico magnifico
 • การออกเสียงคำว่า lugubre lugubre
 • การออกเสียงคำว่า meno meno
 • การออกเสียงคำว่า malinconico malinconico
 • การออกเสียงคำว่า luminoso luminoso
 • การออกเสียงคำว่า messa di voce messa di voce
 • การออกเสียงคำว่า mano destra mano destra
 • การออกเสียงคำว่า lacrimoso lacrimoso