ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: lavoro

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlavoro

 • การออกเสียง : laminatore laminatore
 • การออกเสียง : fresatore fresatore
 • การออกเสียง : biscottiere biscottiere
 • การออกเสียง : calcinatore calcinatore
 • การออกเสียง : podista podista
 • การออกเสียง : equilibrista equilibrista
 • การออกเสียง : embriologo embriologo
 • การออกเสียง : degustatore degustatore
 • การออกเสียง : fantesca fantesca
 • การออกเสียง : consulente di orientamento consulente di orientamento
 • การออกเสียง : prestavoce prestavoce
 • การออกเสียง : cronometrista cronometrista
 • การออกเสียง : foniatra foniatra
 • การออกเสียง : riparatore riparatore
 • การออกเสียง : critico d'arte critico d'arte
 • การออกเสียง : bobinatore bobinatore
 • การออกเสียง : professionale professionale
 • การออกเสียง : alesatore alesatore
 • การออกเสียง : etimologo etimologo
 • การออกเสียง : dietista dietista
 • การออกเสียง : cartonista cartonista
 • การออกเสียง : produttore cinematografico produttore cinematografico
 • การออกเสียง : binatore binatore
 • การออกเสียง : cementista cementista
 • การออกเสียง : entomologo entomologo
 • การออกเสียง : cosmetista cosmetista
 • การออกเสียง : linotipista linotipista
 • การออกเสียง : scontrino fiscale scontrino fiscale
 • การออกเสียง : antinfortunistica antinfortunistica
 • การออกเสียง : ematologo ematologo
 • การออกเสียง : videoconferenza videoconferenza
 • การออกเสียง : aratore aratore
 • การออกเสียง : chinesiterapista chinesiterapista
 • การออกเสียง : dermatologo dermatologo
 • การออกเสียง : referenze referenze
 • การออกเสียง : gestionale gestionale
 • การออกเสียง : fustellatore fustellatore
 • การออกเสียง : geriatra geriatra
 • การออกเสียง : vigilatrice vigilatrice
 • การออกเสียง : addestratore di cani addestratore di cani
 • การออกเสียง : demolitore demolitore
 • การออกเสียง : bozzettista bozzettista
 • การออกเสียง : calderaio calderaio
 • การออกเสียง : ipnotizzatore ipnotizzatore
 • การออกเสียง : incisore di metalli incisore di metalli
 • การออกเสียง : cestinaio cestinaio
 • การออกเสียง : lamierista lamierista
 • การออกเสียง : carrellista carrellista
 • การออกเสียง : marangone marangone
 • การออกเสียง : esportatore esportatore
 • การออกเสียง : aliscafista aliscafista
 • การออกเสียง : etruscologo etruscologo
 • การออกเสียง : TFR TFR
 • การออกเสียง : basculiere basculiere