ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า Firenze Firenze
 • การออกเสียงคำว่า Cimone Cimone
 • การออกเสียงคำว่า Polonia Polonia
 • การออกเสียงคำว่า Waterloo Waterloo
 • การออกเสียงคำว่า Europa Europa
 • การออกเสียงคำว่า Acerno Acerno
 • การออกเสียงคำว่า Vistola Vistola
 • การออกเสียงคำว่า Goiaci Goiaci
 • การออกเสียงคำว่า Giudecca Giudecca
 • การออกเสียงคำว่า Coppola di Paola Coppola di Paola
 • การออกเสียงคำว่า Favaro Veneto Favaro Veneto
 • การออกเสียงคำว่า Castelletto Borgo Castelletto Borgo
 • การออกเสียงคำว่า Bicinicco Bicinicco
 • การออกเสียงคำว่า Limana Limana
 • การออกเสียงคำว่า Terminio Terminio
 • การออกเสียงคำว่า Castel d'Azzano Castel d'Azzano
 • การออกเสียงคำว่า Monte Pollino Monte Pollino
 • การออกเสียงคำว่า Legos Legos
 • การออกเสียงคำว่า Patagonia Patagonia
 • การออกเสียงคำว่า Serra Dolcedorme Serra Dolcedorme
 • การออกเสียงคำว่า Emilia Romagna Emilia Romagna
 • การออกเสียงคำว่า Prado Prado
 • การออกเสียงคำว่า Cassine Tolentine Cassine Tolentine
 • การออกเสียงคำว่า Isolella Isolella
 • การออกเสียงคำว่า Curili Curili
 • การออกเสียงคำว่า Cassino d'Alberi Cassino d'Alberi
 • การออกเสียงคำว่า Monte Motola Monte Motola
 • การออกเสียงคำว่า ipolimnio ipolimnio
 • การออกเสียงคำว่า La Gallinola La Gallinola
 • การออกเสียงคำว่า Monte la Spina Monte la Spina