ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: geografia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeografia

 • การออกเสียง : Firenze Firenze
 • การออกเสียง : Cimone Cimone
 • การออกเสียง : Giudecca Giudecca
 • การออกเสียง : Polonia Polonia
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : Vistola Vistola
 • การออกเสียง : Waterloo Waterloo
 • การออกเสียง : Emilia Romagna Emilia Romagna
 • การออกเสียง : Acerno Acerno
 • การออกเสียง : Goiaci Goiaci
 • การออกเสียง : Caucaso Caucaso
 • การออกเสียง : Monte Pollino Monte Pollino
 • การออกเสียง : Foggia Foggia
 • การออกเสียง : Coppola di Paola Coppola di Paola
 • การออกเสียง : Seveso Seveso
 • การออกเสียง : Favaro Veneto Favaro Veneto
 • การออกเสียง : Monte Vettore Monte Vettore
 • การออกเสียง : Tanzania Tanzania
 • การออกเสียง : Patagonia Patagonia
 • การออกเสียง : Castelletto Borgo Castelletto Borgo
 • การออกเสียง : Castel d'Azzano Castel d'Azzano
 • การออกเสียง : Bicinicco Bicinicco
 • การออกเสียง : La Gallinola La Gallinola
 • การออกเสียง : Limana Limana
 • การออกเสียง : Terminio Terminio
 • การออกเสียง : Cassino d'Alberi Cassino d'Alberi
 • การออกเสียง : Legos Legos
 • การออกเสียง : Curili Curili
 • การออกเสียง : Prado Prado
 • การออกเสียง : Serra Dolcedorme Serra Dolcedorme
 • การออกเสียง : Cassine Tolentine Cassine Tolentine
 • การออกเสียง : Maloja Maloja
 • การออกเสียง : Monte Motola Monte Motola
 • การออกเสียง : Isolella Isolella
 • การออกเสียง : Viggiano Viggiano
 • การออกเสียง : Monte la Spina Monte la Spina
 • การออกเสียง : Monacella Monacella
 • การออกเสียง : ipolimnio ipolimnio
 • การออกเสียง : Eleusi Eleusi
 • การออกเสียง : Dol Ottelza Dol Ottelza
 • การออกเสียง : Finlandia Finlandia
 • การออกเสียง : Licusati Licusati
 • การออกเสียง : Medana Medana
 • การออกเสียง : Malpotremo Malpotremo
 • การออกเสียง : Sorbara Sorbara
 • การออกเสียง : Mutria Mutria
 • การออกเสียง : Pastina (PI) Pastina (PI)
 • การออกเสียง : Goiaze Goiaze
 • การออกเสียง : Dalmazia Dalmazia
 • การออกเสียง : Sefro Sefro
 • การออกเสียง : Migiandone Migiandone
 • การออกเสียง : Pradello Pradello
 • การออกเสียง : Castrezzone Castrezzone
 • การออกเสียง : Boaria Nuova Boaria Nuova
 • การออกเสียง : Albaredo d'Adige Albaredo d'Adige
 • การออกเสียง : Dresenza Dresenza
 • การออกเสียง : Pisanino Pisanino
 • การออกเสียง : Sospirolo Sospirolo
 • การออกเสียง : Saxa Rubra Saxa Rubra
 • การออกเสียง : Lentiai Lentiai
 • การออกเสียง : Corno alle Scale Corno alle Scale
 • การออกเสียง : Serra delle Ciavole Serra delle Ciavole
 • การออกเสียง : Formigosa Formigosa
 • การออกเสียง : Millan-Sarnes Millan-Sarnes
 • การออกเสียง : Bonagia Bonagia
 • การออกเสียง : ionosonda ionosonda
 • การออกเสียง : Anzano Anzano
 • การออกเสียง : sedico sedico
 • การออกเสียง : Cervati Cervati
 • การออกเสียง : Volpintesta Volpintesta
 • การออกเสียง : Alburno Alburno
 • การออกเสียง : Gozza Gozza
 • การออกเสียง : Tramuschio Tramuschio
 • การออกเสียง : Caramolo Caramolo
 • การออกเสียง : Pradelle Pradelle
 • การออกเสียง : La Mula La Mula
 • การออกเสียง : Castellaro Lagusello Castellaro Lagusello
 • การออกเสียง : hinterland hinterland
 • การออกเสียง : Monte Bove Monte Bove
 • การออกเสียง : catena montuosa catena montuosa
 • การออกเสียง : Sirino Sirino
 • การออกเสียง : Spinimbecco Spinimbecco
 • การออกเสียง : Isole di Capo Verde Isole di Capo Verde
 • การออกเสียง : Ledine Ledine
 • การออกเสียง : Raiamagra Raiamagra
 • การออกเสียง : Montalto Montalto
 • การออกเสียง : ionosferico ionosferico
 • การออกเสียง : Ronchetrin Ronchetrin
 • การออกเสียง : Montenero Montenero
 • การออกเสียง : Maggianico Maggianico
 • การออกเสียง : Monte Porche Monte Porche
 • การออกเสียง : Mentoulles Mentoulles
 • การออกเสียง : Pizzo Falcone Pizzo Falcone
 • การออกเสียง : Corno Grande Corno Grande
 • การออกเสียง : Cervialto Cervialto
 • การออกเสียง : stretto dei Dardanelli stretto dei Dardanelli
 • การออกเสียง : Locavizza di Canale Locavizza di Canale
 • การออกเสียง : penisola iberica penisola iberica
 • การออกเสียง : Polveracchio Polveracchio
 • การออกเสียง : araliano araliano