ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

หมวดหมู่: geografia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeografia

 • การออกเสียงคำว่า Firenze Firenze
 • การออกเสียงคำว่า Cimone Cimone
 • การออกเสียงคำว่า Polonia Polonia
 • การออกเสียงคำว่า Waterloo Waterloo
 • การออกเสียงคำว่า Europa Europa
 • การออกเสียงคำว่า Vistola Vistola
 • การออกเสียงคำว่า Acerno Acerno
 • การออกเสียงคำว่า Goiaci Goiaci
 • การออกเสียงคำว่า Giudecca Giudecca
 • การออกเสียงคำว่า Coppola di Paola Coppola di Paola
 • การออกเสียงคำว่า Favaro Veneto Favaro Veneto
 • การออกเสียงคำว่า Castelletto Borgo Castelletto Borgo
 • การออกเสียงคำว่า Bicinicco Bicinicco
 • การออกเสียงคำว่า Emilia Romagna Emilia Romagna
 • การออกเสียงคำว่า Monte Pollino Monte Pollino
 • การออกเสียงคำว่า Limana Limana
 • การออกเสียงคำว่า Castel d'Azzano Castel d'Azzano
 • การออกเสียงคำว่า Terminio Terminio
 • การออกเสียงคำว่า Legos Legos
 • การออกเสียงคำว่า Patagonia Patagonia
 • การออกเสียงคำว่า Serra Dolcedorme Serra Dolcedorme
 • การออกเสียงคำว่า Prado Prado
 • การออกเสียงคำว่า Cassine Tolentine Cassine Tolentine
 • การออกเสียงคำว่า Isolella Isolella
 • การออกเสียงคำว่า Curili Curili
 • การออกเสียงคำว่า Caucaso Caucaso
 • การออกเสียงคำว่า Cassino d'Alberi Cassino d'Alberi
 • การออกเสียงคำว่า Monte Motola Monte Motola
 • การออกเสียงคำว่า ipolimnio ipolimnio
 • การออกเสียงคำว่า La Gallinola La Gallinola
 • การออกเสียงคำว่า Monte la Spina Monte la Spina
 • การออกเสียงคำว่า Licusati Licusati
 • การออกเสียงคำว่า Dol Ottelza Dol Ottelza
 • การออกเสียงคำว่า Viggiano Viggiano
 • การออกเสียงคำว่า Malpotremo Malpotremo
 • การออกเสียงคำว่า Medana Medana
 • การออกเสียงคำว่า Monacella Monacella
 • การออกเสียงคำว่า Goiaze Goiaze
 • การออกเสียงคำว่า Sefro Sefro
 • การออกเสียงคำว่า Migiandone Migiandone
 • การออกเสียงคำว่า Pradello Pradello
 • การออกเสียงคำว่า Pastina (PI) Pastina (PI)
 • การออกเสียงคำว่า Castrezzone Castrezzone
 • การออกเสียงคำว่า Sorbara Sorbara
 • การออกเสียงคำว่า Boaria Nuova Boaria Nuova
 • การออกเสียงคำว่า Dresenza Dresenza
 • การออกเสียงคำว่า Pisanino Pisanino
 • การออกเสียงคำว่า Albaredo d'Adige Albaredo d'Adige
 • การออกเสียงคำว่า Lentiai Lentiai
 • การออกเสียงคำว่า Sospirolo Sospirolo
 • การออกเสียงคำว่า Mutria Mutria
 • การออกเสียงคำว่า Saxa Rubra Saxa Rubra
 • การออกเสียงคำว่า Finlandia Finlandia
 • การออกเสียงคำว่า Formigosa Formigosa
 • การออกเสียงคำว่า Serra delle Ciavole Serra delle Ciavole
 • การออกเสียงคำว่า ionosonda ionosonda
 • การออกเสียงคำว่า Anzano Anzano
 • การออกเสียงคำว่า Millan-Sarnes Millan-Sarnes
 • การออกเสียงคำว่า Bonagia Bonagia
 • การออกเสียงคำว่า Volpintesta Volpintesta
 • การออกเสียงคำว่า Alburno Alburno
 • การออกเสียงคำว่า Cervati Cervati
 • การออกเสียงคำว่า Gozza Gozza
 • การออกเสียงคำว่า Tramuschio Tramuschio
 • การออกเสียงคำว่า Caramolo Caramolo
 • การออกเสียงคำว่า Pradelle Pradelle
 • การออกเสียงคำว่า Monte Vettore Monte Vettore
 • การออกเสียงคำว่า Castellaro Lagusello Castellaro Lagusello
 • การออกเสียงคำว่า hinterland hinterland
 • การออกเสียงคำว่า sedico sedico
 • การออกเสียงคำว่า La Mula La Mula
 • การออกเสียงคำว่า Spinimbecco Spinimbecco
 • การออกเสียงคำว่า Corno alle Scale Corno alle Scale
 • การออกเสียงคำว่า Seveso Seveso
 • การออกเสียงคำว่า Isole di Capo Verde Isole di Capo Verde
 • การออกเสียงคำว่า Monte Bove Monte Bove
 • การออกเสียงคำว่า Ledine Ledine
 • การออกเสียงคำว่า Dalmazia Dalmazia
 • การออกเสียงคำว่า Sirino Sirino
 • การออกเสียงคำว่า catena montuosa catena montuosa
 • การออกเสียงคำว่า Raiamagra Raiamagra
 • การออกเสียงคำว่า Maloja Maloja
 • การออกเสียงคำว่า ionosferico ionosferico
 • การออกเสียงคำว่า Ronchetrin Ronchetrin
 • การออกเสียงคำว่า Montenero Montenero
 • การออกเสียงคำว่า Montalto Montalto
 • การออกเสียงคำว่า Mentoulles Mentoulles
 • การออกเสียงคำว่า Locavizza di Canale Locavizza di Canale
 • การออกเสียงคำว่า stretto dei Dardanelli stretto dei Dardanelli
 • การออกเสียงคำว่า Cervialto Cervialto
 • การออกเสียงคำว่า Polveracchio Polveracchio
 • การออกเสียงคำว่า Maggianico Maggianico
 • การออกเสียงคำว่า araliano araliano
 • การออกเสียงคำว่า Pierfaone Pierfaone
 • การออกเสียงคำว่า Partaccia Partaccia
 • การออกเสียงคำว่า Serra di Crispo Serra di Crispo
 • การออกเสียงคำว่า Vezia Vezia
 • การออกเสียงคำว่า penisola iberica penisola iberica
 • การออกเสียงคำว่า Gariglione Gariglione
 • การออกเสียงคำว่า Vallicella Vallicella