ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: first names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst names

 • การออกเสียง : Chiara Chiara
 • การออกเสียง : Luca Luca
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : Giulia Giulia
 • การออกเสียง : Giovanni Giovanni
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : Francesca Francesca
 • การออกเสียง : Beatrice Beatrice
 • การออกเสียง : Alessandro Alessandro
 • การออกเสียง : Teresa Teresa
 • การออกเสียง : Daniela Daniela
 • การออกเสียง : Giovanna Giovanna
 • การออกเสียง : Irene Irene
 • การออกเสียง : Lucio Lucio
 • การออกเสียง : Alessia Alessia
 • การออกเสียง : Agnese Agnese
 • การออกเสียง : Ilaria Ilaria
 • การออกเสียง : Fabrizio Fabrizio
 • การออกเสียง : Amalia Amalia
 • การออกเสียง : Elsa Elsa
 • การออกเสียง : Aldo Aldo
 • การออกเสียง : Adele Adele
 • การออกเสียง : Manuel Manuel
 • การออกเสียง : Gabriella Gabriella
 • การออกเสียง : Maurizio Maurizio
 • การออกเสียง : Rosaura Rosaura
 • การออกเสียง : Enzo Enzo
 • การออกเสียง : Dita Dita
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : Monica Monica
 • การออกเสียง : Miriam Miriam
 • การออกเสียง : Angela Angela
 • การออกเสียง : Ginevra Ginevra
 • การออกเสียง : Bianca Bianca
 • การออกเสียง : Loris Loris
 • การออกเสียง : Olivia Olivia
 • การออกเสียง : Celia Celia
 • การออกเสียง : Agapito Agapito
 • การออกเสียง : Carlotta Carlotta
 • การออกเสียง : Graziella Graziella
 • การออกเสียง : falco falco
 • การออกเสียง : Alois Alois
 • การออกเสียง : sandali sandali
 • การออกเสียง : Ermione Ermione
 • การออกเสียง : Marianna Marianna
 • การออกเสียง : Carlo Carlo
 • การออกเสียง : Luisa Luisa
 • การออกเสียง : Maria Grazia Maria Grazia
 • การออกเสียง : Gita Gita
 • การออกเสียง : Saul Saul
 • การออกเสียง : Dante Dante
 • การออกเสียง : Diego Diego
 • การออกเสียง : Niobe Niobe
 • การออกเสียง : Carola Carola
 • การออกเสียง : Yvonne Yvonne
 • การออกเสียง : Rodolfo Rodolfo
 • การออกเสียง : Tiziano Tiziano
 • การออกเสียง : Elmo Elmo
 • การออกเสียง : mette mette
 • การออกเสียง : Valerio Valerio
 • การออกเสียง : Rea Rea
 • การออกเสียง : carine carine
 • การออกเสียง : Lotta Lotta
 • การออกเสียง : Susanna Susanna
 • การออกเสียง : Orazio Orazio
 • การออกเสียง : Dario Dario
 • การออกเสียง : Amanda Amanda
 • การออกเสียง : Alvise Alvise
 • การออกเสียง : Walter Walter
 • การออกเสียง : Debora Debora
 • การออกเสียง : asta asta
 • การออกเสียง : Marilena Marilena
 • การออกเสียง : Lea Lea
 • การออกเสียง : violetta violetta
 • การออกเสียง : Giuseppina Giuseppina
 • การออกเสียง : Clio Clio
 • การออกเสียง : Danilo Danilo
 • การออกเสียง : Sabina Sabina
 • การออกเสียง : Maria Antonietta Maria Antonietta
 • การออกเสียง : Simona Simona
 • การออกเสียง : inno inno
 • การออกเสียง : Rosita Rosita
 • การออกเสียง : Nelia Nelia
 • การออกเสียง : Silva Silva
 • การออกเสียง : Zac Zac
 • การออกเสียง : ansa ansa
 • การออกเสียง : meno meno
 • การออกเสียง : Camilla Camilla
 • การออกเสียง : Annina Annina
 • การออกเสียง : Ferdinando Ferdinando
 • การออกเสียง : Aletta Aletta
 • การออกเสียง : Sini Sini
 • การออกเสียง : Amos Amos
 • การออกเสียง : Dionisio Dionisio
 • การออกเสียง : Essi Essi
 • การออกเสียง : Saveria Saveria
 • การออกเสียง : Leocadia Leocadia
 • การออกเสียง : Tizia Tizia
 • การออกเสียง : Ulrica Ulrica
 • การออกเสียง : Ivone Ivone