ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า Rosita Rosita
 • การออกเสียงคำว่า Irene Irene
 • การออกเสียงคำว่า Cordelia Cordelia
 • การออกเสียงคำว่า Lotta Lotta
 • การออกเสียงคำว่า Sini Sini
 • การออกเสียงคำว่า Debora Debora
 • การออกเสียงคำว่า violetta violetta
 • การออกเสียงคำว่า Leonora Leonora
 • การออกเสียงคำว่า Manrico Manrico
 • การออกเสียงคำว่า Tizia Tizia
 • การออกเสียงคำว่า Alvise Alvise
 • การออกเสียงคำว่า Francesca Francesca
 • การออกเสียงคำว่า Angela Angela
 • การออกเสียงคำว่า Clio Clio
 • การออกเสียงคำว่า Ginevra Ginevra
 • การออกเสียงคำว่า Amalia Amalia
 • การออกเสียงคำว่า Walter Walter
 • การออกเสียงคำว่า falco falco
 • การออกเสียงคำว่า Stefanie Stefanie
 • การออกเสียงคำว่า Antero Antero
 • การออกเสียงคำว่า Reino Reino
 • การออกเสียงคำว่า pina pina
 • การออกเสียงคำว่า Marita Marita
 • การออกเสียงคำว่า Loris Loris
 • การออกเสียงคำว่า ansa ansa
 • การออกเสียงคำว่า Lamia Lamia
 • การออกเสียงคำว่า Dago Dago
 • การออกเสียงคำว่า asta asta
 • การออกเสียงคำว่า Ersilio Ersilio
 • การออกเสียงคำว่า Camilla Camilla