ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า Franco Berardi Franco Berardi
 • การออกเสียงคำว่า Bifo Bifo
 • การออกเสียงคำว่า Talete Talete
 • การออกเสียงคำว่า Pareyson Pareyson
 • การออกเสียงคำว่า Luigi Pareyson Luigi Pareyson
 • การออกเสียงคำว่า Ludovico Geymonat Ludovico Geymonat
 • การออกเสียงคำว่า Origene Origene
 • การออกเสียงคำว่า Epicuro Epicuro
 • การออกเสียงคำว่า Anniceride Anniceride
 • การออกเสียงคำว่า Marco Terenzio Varrone Marco Terenzio Varrone
 • การออกเสียงคำว่า Michele Federico Sciacca Michele Federico Sciacca
 • การออกเสียงคำว่า Guido Terrena Guido Terrena
 • การออกเสียงคำว่า Luciano di Samosata Luciano di Samosata
 • การออกเสียงคำว่า Pietro Giannone Pietro Giannone
 • การออกเสียงคำว่า Giamblico Giamblico
 • การออกเสียงคำว่า Marsilio da Padova Marsilio da Padova
 • การออกเสียงคำว่า Parmenide Parmenide
 • การออกเสียงคำว่า Gaio Musonio Rufo Gaio Musonio Rufo
 • การออกเสียงคำว่า Lucrezio Lucrezio
 • การออกเสียงคำว่า Ippia di Elide Ippia di Elide
 • การออกเสียงคำว่า Tommaso Moro Tommaso Moro
 • การออกเสียงคำว่า Giuseppe Mazzini Giuseppe Mazzini
 • การออกเสียงคำว่า Pico della Mirandola Pico della Mirandola
 • การออกเสียงคำว่า Seneca Seneca
 • การออกเสียงคำว่า Ippocrate Ippocrate
 • การออกเสียงคำว่า Porfirio Porfirio
 • การออกเสียงคำว่า Gioacchino da Fiore Gioacchino da Fiore
 • การออกเสียงคำว่า Melisso di Samo Melisso di Samo
 • การออกเสียงคำว่า Emanuele Savino Emanuele Savino
 • การออกเสียงคำว่า Giustino Giustino