ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : zinco zinco
 • การออกเสียง : piombo piombo
 • การออกเสียง : argento argento
 • การออกเสียง : azoto azoto
 • การออกเสียง : radon radon
 • การออกเสียง : Calcio Calcio
 • การออกเสียง : zolfo zolfo
 • การออกเสียง : palata palata
 • การออกเสียง : neon neon
 • การออกเสียง : Palladio Palladio
 • การออกเสียง : sodio sodio
 • การออกเสียง : platino platino
 • การออกเสียง : elio elio
 • การออกเสียง : stagno stagno
 • การออกเสียง : Nobel Nobel
 • การออกเสียง : ferro ferro
 • การออกเสียง : nichel nichel
 • การออกเสียง : Auro Auro
 • การออกเสียง : Titanio Titanio
 • การออกเสียง : mangano mangano
 • การออกเสียง : terbio terbio
 • การออกเสียง : xeno xeno
 • การออกเสียง : Silva Silva
 • การออกเสียง : arsenico arsenico
 • การออกเสียง : alluminio alluminio
 • การออกเสียง : carboni carboni
 • การออกเสียง : antimonio antimonio
 • การออกเสียง : olmio olmio
 • การออกเสียง : roentgenio roentgenio
 • การออกเสียง : Titano Titano
 • การออกเสียง : berkelio berkelio
 • การออกเสียง : potassio potassio
 • การออกเสียง : tecnezio tecnezio
 • การออกเสียง : zirconio zirconio
 • การออกเสียง : galli galli
 • การออกเสียง : laurenzio laurenzio
 • การออกเสียง : europio europio
 • การออกเสียง : idrogeno idrogeno
 • การออกเสียง : cadmio cadmio
 • การออกเสียง : rubidio rubidio
 • การออกเสียง : seaborgio seaborgio
 • การออกเสียง : tungsteno tungsteno
 • การออกเสียง : californio californio
 • การออกเสียง : carbonio carbonio
 • การออกเสียง : einsteinio einsteinio
 • การออกเสียง : osmio osmio
 • การออกเสียง : cesio cesio
 • การออกเสียง : rodi rodi
 • การออกเสียง : praseodimio praseodimio
 • การออกเสียง : bohrio bohrio
 • การออกเสียง : meitnerio meitnerio
 • การออกเสียง : polonio polonio
 • การออกเสียง : fermi fermi
 • การออกเสียง : Itri Itri
 • การออกเสียง : itterbio itterbio
 • การออกเสียง : Rino Rino
 • การออกเสียง : attinio attinio
 • การออกเสียง : ittrio ittrio
 • การออกเสียง : salina salina
 • การออกเสียง : disprosio disprosio
 • การออกเสียง : americio americio
 • การออกเสียง : Bromo Bromo
 • การออกเสียง : renio renio
 • การออกเสียง : Argo Argo
 • การออกเสียง : Einstenio Einstenio
 • การออกเสียง : hassio hassio
 • การออกเสียง : rutherfordio rutherfordio
 • การออกเสียง : dubnio dubnio
 • การออกเสียง : cloro cloro
 • การออกเสียง : fero fero
 • การออกเสียง : lutezio lutezio
 • การออกเสียง : Francio Francio
 • การออกเสียง : rutenio rutenio
 • การออกเสียง : litio litio
 • การออกเสียง : tallio tallio
 • การออกเสียง : fosforo fosforo
 • การออกเสียง : fermio fermio
 • การออกเสียง : indi indi
 • การออกเสียง : selenio selenio
 • การออกเสียง : darmstadtio darmstadtio
 • การออกเสียง : berillio berillio
 • การออกเสียง : kripto kripto
 • การออกเสียง : erbio erbio
 • การออกเสียง : Mercurio Mercurio
 • การออกเสียง : wolframio wolframio
 • การออกเสียง : vanadio vanadio
 • การออกเสียง : niobio niobio
 • การออกเสียง : carbone carbone
 • การออกเสียง : plutonio plutonio
 • การออกเสียง : mendelevio mendelevio
 • การออกเสียง : uranio uranio
 • การออกเสียง : Tina Tina
 • การออกเสียง : fermiamo fermiamo
 • การออกเสียง : gadolinio gadolinio
 • การออกเสียง : rodio rodio
 • การออกเสียง : samario samario
 • การออกเสียง : tulio tulio
 • การออกเสียง : Germanio Germanio
 • การออกเสียง : bismuto bismuto
 • การออกเสียง : silicio silicio