ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

หมวดหมู่: chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียงคำว่า zinco zinco
 • การออกเสียงคำว่า piombo piombo
 • การออกเสียงคำว่า azoto azoto
 • การออกเสียงคำว่า argento argento
 • การออกเสียงคำว่า radon radon
 • การออกเสียงคำว่า Calcio Calcio
 • การออกเสียงคำว่า palata palata
 • การออกเสียงคำว่า neon neon
 • การออกเสียงคำว่า zolfo zolfo
 • การออกเสียงคำว่า Palladio Palladio
 • การออกเสียงคำว่า sodio sodio
 • การออกเสียงคำว่า platino platino
 • การออกเสียงคำว่า stagno stagno
 • การออกเสียงคำว่า elio elio
 • การออกเสียงคำว่า Nobel Nobel
 • การออกเสียงคำว่า ferro ferro
 • การออกเสียงคำว่า Auro Auro
 • การออกเสียงคำว่า nichel nichel
 • การออกเสียงคำว่า Titanio Titanio
 • การออกเสียงคำว่า terbio terbio
 • การออกเสียงคำว่า mangano mangano
 • การออกเสียงคำว่า arsenico arsenico
 • การออกเสียงคำว่า Silva Silva
 • การออกเสียงคำว่า carboni carboni
 • การออกเสียงคำว่า xeno xeno
 • การออกเสียงคำว่า olmio olmio
 • การออกเสียงคำว่า alluminio alluminio
 • การออกเสียงคำว่า antimonio antimonio
 • การออกเสียงคำว่า roentgenio roentgenio
 • การออกเสียงคำว่า berkelio berkelio
 • การออกเสียงคำว่า potassio potassio
 • การออกเสียงคำว่า zirconio zirconio
 • การออกเสียงคำว่า laurenzio laurenzio
 • การออกเสียงคำว่า europio europio
 • การออกเสียงคำว่า tecnezio tecnezio
 • การออกเสียงคำว่า Titano Titano
 • การออกเสียงคำว่า idrogeno idrogeno
 • การออกเสียงคำว่า cadmio cadmio
 • การออกเสียงคำว่า galli galli
 • การออกเสียงคำว่า rubidio rubidio
 • การออกเสียงคำว่า seaborgio seaborgio
 • การออกเสียงคำว่า californio californio
 • การออกเสียงคำว่า tungsteno tungsteno
 • การออกเสียงคำว่า einsteinio einsteinio
 • การออกเสียงคำว่า carbonio carbonio
 • การออกเสียงคำว่า osmio osmio
 • การออกเสียงคำว่า cesio cesio
 • การออกเสียงคำว่า rodi rodi
 • การออกเสียงคำว่า meitnerio meitnerio
 • การออกเสียงคำว่า bohrio bohrio
 • การออกเสียงคำว่า praseodimio praseodimio
 • การออกเสียงคำว่า polonio polonio
 • การออกเสียงคำว่า Itri Itri
 • การออกเสียงคำว่า itterbio itterbio
 • การออกเสียงคำว่า fermi fermi
 • การออกเสียงคำว่า attinio attinio
 • การออกเสียงคำว่า ittrio ittrio
 • การออกเสียงคำว่า americio americio
 • การออกเสียงคำว่า disprosio disprosio
 • การออกเสียงคำว่า Rino Rino
 • การออกเสียงคำว่า Bromo Bromo
 • การออกเสียงคำว่า salina salina
 • การออกเสียงคำว่า renio renio
 • การออกเสียงคำว่า Argo Argo
 • การออกเสียงคำว่า Einstenio Einstenio
 • การออกเสียงคำว่า hassio hassio
 • การออกเสียงคำว่า dubnio dubnio
 • การออกเสียงคำว่า rutherfordio rutherfordio
 • การออกเสียงคำว่า lutezio lutezio
 • การออกเสียงคำว่า cloro cloro
 • การออกเสียงคำว่า fero fero
 • การออกเสียงคำว่า Francio Francio
 • การออกเสียงคำว่า rutenio rutenio
 • การออกเสียงคำว่า tallio tallio
 • การออกเสียงคำว่า litio litio
 • การออกเสียงคำว่า fermio fermio
 • การออกเสียงคำว่า selenio selenio
 • การออกเสียงคำว่า fosforo fosforo
 • การออกเสียงคำว่า indi indi
 • การออกเสียงคำว่า darmstadtio darmstadtio
 • การออกเสียงคำว่า kripto kripto
 • การออกเสียงคำว่า berillio berillio
 • การออกเสียงคำว่า erbio erbio
 • การออกเสียงคำว่า vanadio vanadio
 • การออกเสียงคำว่า niobio niobio
 • การออกเสียงคำว่า wolframio wolframio
 • การออกเสียงคำว่า plutonio plutonio
 • การออกเสียงคำว่า Mercurio Mercurio
 • การออกเสียงคำว่า mendelevio mendelevio
 • การออกเสียงคำว่า uranio uranio
 • การออกเสียงคำว่า carbone carbone
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า gadolinio gadolinio
 • การออกเสียงคำว่า fermiamo fermiamo
 • การออกเสียงคำว่า rodio rodio
 • การออกเสียงคำว่า samario samario
 • การออกเสียงคำว่า tulio tulio
 • การออกเสียงคำว่า Germanio Germanio
 • การออกเสียงคำว่า bismuto bismuto
 • การออกเสียงคำว่า promezio promezio