ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า simplesiomorfia simplesiomorfia
 • การออกเสียงคำว่า biologi biologi
 • การออกเสียงคำว่า Analogie Analogie
 • การออกเสียงคำว่า microbiologia microbiologia
 • การออกเสียงคำว่า biologia biologia
 • การออกเสียงคำว่า parenchima parenchima
 • การออกเสียงคำว่า ectodermico ectodermico
 • การออกเสียงคำว่า endodermico endodermico
 • การออกเสียงคำว่า mesodermico mesodermico
 • การออกเสียงคำว่า entodermico entodermico
 • การออกเสียงคำว่า entoderma entoderma
 • การออกเสียงคำว่า endoderma endoderma
 • การออกเสียงคำว่า mesoderma mesoderma
 • การออกเสียงคำว่า ectoderma ectoderma
 • การออกเสียงคำว่า triploblastico triploblastico
 • การออกเสียงคำว่า diploblastico diploblastico
 • การออกเสียงคำว่า archenteron archenteron
 • การออกเสียงคำว่า blastoporo blastoporo
 • การออกเสียงคำว่า gastrula gastrula
 • การออกเสียงคำว่า clivaggio clivaggio
 • การออกเสียงคำว่า segmentazione segmentazione
 • การออกเสียงคำว่า cefalizzazione cefalizzazione
 • การออกเสียงคำว่า multiserialità multiserialità
 • การออกเสียงคำว่า multiseriale multiseriale
 • การออกเสียงคำว่า complementarietà complementarietà
 • การออกเสียงคำว่า cronobiologia cronobiologia
 • การออกเสียงคำว่า lichenologo lichenologo
 • การออกเสียงคำว่า micologo micologo
 • การออกเสียงคำว่า micologico micologico
 • การออกเสียงคำว่า micologia micologia