ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า microflora microflora
 • การออกเสียงคำว่า somite somite
 • การออกเสียงคำว่า fovea fovea
 • การออกเสียงคำว่า neotenia neotenia
 • การออกเสียงคำว่า morula morula
 • การออกเสียงคำว่า di di
 • การออกเสียงคำว่า chimera chimera
 • การออกเสียงคำว่า DNA DNA
 • การออกเสียงคำว่า fisiologia fisiologia
 • การออกเสียงคำว่า Sertoli Sertoli
 • การออกเสียงคำว่า ameba ameba
 • การออกเสียงคำว่า Homo sapiens Homo sapiens
 • การออกเสียงคำว่า soma soma
 • การออกเสียงคำว่า plasmalemma plasmalemma
 • การออกเสียงคำว่า planaria planaria
 • การออกเสียงคำว่า coprioggetto coprioggetto
 • การออกเสียงคำว่า teratogenicità teratogenicità
 • การออกเสียงคำว่า teratogeno teratogeno
 • การออกเสียงคำว่า teratogenesi teratogenesi
 • การออกเสียงคำว่า letargia letargia
 • การออกเสียงคำว่า diapausa diapausa
 • การออกเสียงคำว่า biotecnologia biotecnologia
 • การออกเสียงคำว่า meiosi meiosi
 • การออกเสียงคำว่า mitosi mitosi
 • การออกเสียงคำว่า anabolismo anabolismo
 • การออกเสียงคำว่า metabolismo metabolismo
 • การออกเสียงคำว่า autoincompatibilità autoincompatibilità
 • การออกเสียงคำว่า autoimpollinazione autoimpollinazione
 • การออกเสียงคำว่า neodarwinismo neodarwinismo
 • การออกเสียงคำว่า genomica genomica