ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า pittoricamente pittoricamente
 • การออกเสียงคำว่า pittograficamente pittograficamente
 • การออกเสียงคำว่า pitagoricamente pitagoricamente
 • การออกเสียงคำว่า mefiticamente mefiticamente
 • การออกเสียงคำว่า mefistofelicamente mefistofelicamente
 • การออกเสียงคำว่า meditativamente meditativamente
 • การออกเสียงคำว่า mediocremente mediocremente
 • การออกเสียงคำว่า epistolograficamente epistolograficamente
 • การออกเสียงคำว่า epistolarmente epistolarmente
 • การออกเสียงคำว่า epistemologicamente epistemologicamente
 • การออกเสียงคำว่า epigrammaticamente epigrammaticamente
 • การออกเสียงคำว่า epidermicamente epidermicamente
 • การออกเสียงคำว่า epidemiologicamente epidemiologicamente
 • การออกเสียงคำว่า epidemicamente epidemicamente
 • การออกเสียงคำว่า epicamente epicamente
 • การออกเสียงคำว่า mirabilmente mirabilmente
 • การออกเสียงคำว่า minutamente minutamente
 • การออกเสียงคำว่า minormente minormente
 • การออกเสียงคำว่า tautologicamente tautologicamente
 • การออกเสียงคำว่า tanto tanto
 • การออกเสียงคำว่า tatticamente tatticamente
 • การออกเสียงคำว่า a tastoni a tastoni
 • การออกเสียงคำว่า tassonomicamente tassonomicamente
 • การออกเสียงคำว่า tardamente tardamente
 • การออกเสียงคำว่า tardivamente tardivamente
 • การออกเสียงคำว่า tapinamente tapinamente
 • การออกเสียงคำว่า tantosto tantosto
 • การออกเสียงคำว่า tangibilmente tangibilmente
 • การออกเสียงคำว่า tangenzialmente tangenzialmente
 • การออกเสียงคำว่า tampoco tampoco