ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า insostituibilmente insostituibilmente
 • การออกเสียงคำว่า frequentemente frequentemente
 • การออกเสียงคำว่า indispensabilmente indispensabilmente
 • การออกเสียงคำว่า troppo troppo
 • การออกเสียงคำว่า canonicamente canonicamente
 • การออกเสียงคำว่า però però
 • การออกเสียงคำว่า a torto a torto
 • การออกเสียงคำว่า sebbene sebbene
 • การออกเสียงคำว่า indietro indietro
 • การออกเสียงคำว่า certo certo
 • การออกเสียงคำว่า incontrollabilmente incontrollabilmente
 • การออกเสียงคำว่า forte forte
 • การออกเสียงคำว่า euristicamente euristicamente
 • การออกเสียงคำว่า non non
 • การออกเสียงคำว่า al volo al volo
 • การออกเสียงคำว่า tardìno tardìno
 • การออกเสียงคำว่า benevolmente benevolmente
 • การออกเสียงคำว่า testé testé
 • การออกเสียงคำว่า da basso da basso
 • การออกเสียงคำว่า mah mah
 • การออกเสียงคำว่า ovviamente ovviamente
 • การออกเสียงคำว่า oziosamente oziosamente
 • การออกเสียงคำว่า in data odierna in data odierna
 • การออกเสียงคำว่า oniricamente oniricamente
 • การออกเสียงคำว่า quietamente quietamente
 • การออกเสียงคำว่า cognitivamente cognitivamente
 • การออกเสียงคำว่า affettivamente affettivamente
 • การออกเสียงคำว่า sensorialmente sensorialmente
 • การออกเสียงคำว่า incontrovertibilmente incontrovertibilmente
 • การออกเสียงคำว่า capillarmente capillarmente