ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

หมวดหมู่: adverbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbs

 • การออกเสียงคำว่า lentamente lentamente
 • การออกเสียงคำว่า rapidamente rapidamente
 • การออกเสียงคำว่า periodicamente periodicamente
 • การออกเสียงคำว่า moralmente moralmente
 • การออกเสียงคำว่า praticamente praticamente
 • การออกเสียงคำว่า fisicamente fisicamente
 • การออกเสียงคำว่า brevemente brevemente
 • การออกเสียงคำว่า individualmente individualmente
 • การออกเสียงคำว่า dinamicamente dinamicamente
 • การออกเสียงคำว่า vertiginosamente vertiginosamente
 • การออกเสียงคำว่า penosamente penosamente
 • การออกเสียงคำว่า demente demente
 • การออกเสียงคำว่า negativamente negativamente
 • การออกเสียงคำว่า pacificamente pacificamente
 • การออกเสียงคำว่า cordialmente cordialmente
 • การออกเสียงคำว่า tipicamente tipicamente
 • การออกเสียงคำว่า fatalmente fatalmente
 • การออกเสียงคำว่า nominalmente nominalmente
 • การออกเสียงคำว่า naturalmente naturalmente
 • การออกเสียงคำว่า veemente veemente
 • การออกเสียงคำว่า incisivamente incisivamente
 • การออกเสียงคำว่า ácida ácida
 • การออกเสียงคำว่า criminalmente criminalmente
 • การออกเสียงคำว่า democraticamente democraticamente
 • การออกเสียงคำว่า formalmente formalmente
 • การออกเสียงคำว่า precipuamente precipuamente
 • การออกเสียงคำว่า astronomicamente astronomicamente
 • การออกเสียงคำว่า ingenuamente ingenuamente
 • การออกเสียงคำว่า propriamente propriamente
 • การออกเสียงคำว่า altamente altamente
 • การออกเสียงคำว่า diametralmente diametralmente
 • การออกเสียงคำว่า previamente previamente
 • การออกเสียงคำว่า positivamente positivamente
 • การออกเสียงคำว่า inutilmente inutilmente
 • การออกเสียงคำว่า incoerentemente incoerentemente
 • การออกเสียงคำว่า comparativamente comparativamente
 • การออกเสียงคำว่า significativamente significativamente
 • การออกเสียงคำว่า decentemente decentemente
 • การออกเสียงคำว่า localmente localmente
 • การออกเสียงคำว่า lealmente lealmente
 • การออกเสียงคำว่า generosamente generosamente
 • การออกเสียงคำว่า originalmente originalmente
 • การออกเสียงคำว่า fondamentalmente fondamentalmente
 • การออกเสียงคำว่า definitivamente definitivamente
 • การออกเสียงคำว่า linearmente linearmente
 • การออกเสียงคำว่า avaramente avaramente
 • การออกเสียงคำว่า barbaramente barbaramente
 • การออกเสียงคำว่า valorosamente valorosamente
 • การออกเสียงคำว่า correntemente correntemente
 • การออกเสียงคำว่า eternamente eternamente
 • การออกเสียงคำว่า temerariamente temerariamente
 • การออกเสียงคำว่า analogamente analogamente
 • การออกเสียงคำว่า gloriosamente gloriosamente
 • การออกเสียงคำว่า visualmente visualmente
 • การออกเสียงคำว่า globalmente globalmente
 • การออกเสียงคำว่า convenientemente convenientemente
 • การออกเสียงคำว่า interiormente interiormente
 • การออกเสียงคำว่า gratuitamente gratuitamente
 • การออกเสียงคำว่า elegantemente elegantemente
 • การออกเสียงคำว่า arbitrariamente arbitrariamente
 • การออกเสียงคำว่า geologicamente geologicamente
 • การออกเสียงคำว่า arduamente arduamente
 • การออกเสียงคำว่า tecnicamente tecnicamente
 • การออกเสียงคำว่า permanentemente permanentemente
 • การออกเสียงคำว่า puramente puramente
 • การออกเสียงคำว่า impunemente impunemente
 • การออกเสียงคำว่า ordinariamente ordinariamente
 • การออกเสียงคำว่า primordialmente primordialmente
 • การออกเสียงคำว่า indistintamente indistintamente
 • การออกเสียงคำว่า confusamente confusamente
 • การออกเสียงคำว่า finitamente finitamente
 • การออกเสียงคำว่า biologicamente biologicamente
 • การออกเสียงคำว่า legalmente legalmente
 • การออกเสียงคำว่า vivamente vivamente
 • การออกเสียงคำว่า bravamente bravamente
 • การออกเสียงคำว่า virtualmente virtualmente
 • การออกเสียงคำว่า ulteriormente ulteriormente
 • การออกเสียงคำว่า nitidamente nitidamente
 • การออกเสียงคำว่า simultaneamente simultaneamente
 • การออกเสียงคำว่า sistematicamente sistematicamente
 • การออกเสียงคำว่า insidiosamente insidiosamente
 • การออกเสียงคำว่า imprudentemente imprudentemente
 • การออกเสียงคำว่า criminosamente criminosamente
 • การออกเสียงคำว่า socialmente socialmente
 • การออกเสียงคำว่า analiticamente analiticamente
 • การออกเสียงคำว่า infinitamente infinitamente
 • การออกเสียงคำว่า largamente largamente
 • การออกเสียงคำว่า entusiasticamente entusiasticamente
 • การออกเสียงคำว่า diabolicamente diabolicamente
 • การออกเสียงคำว่า meramente meramente
 • การออกเสียงคำว่า pomposamente pomposamente
 • การออกเสียงคำว่า etnologicamente etnologicamente
 • การออกเสียงคำว่า numericamente numericamente
 • การออกเสียงคำว่า insistentemente insistentemente
 • การออกเสียงคำว่า imperiosamente imperiosamente
 • การออกเสียงคำว่า comodamente comodamente
 • การออกเสียงคำว่า severamente severamente
 • การออกเสียงคำว่า freneticamente freneticamente
 • การออกเสียงคำว่า relativamente relativamente
 • การออกเสียงคำว่า idealmente idealmente