ภาษา:

อินโดนีเซีย

[ind]

กลับไปยัง อินโดนีเซีย

 • การออกเสียงคำว่า aluminium aluminium
 • การออกเสียงคำว่า radium radium
 • การออกเสียงคำว่า natrium natrium
 • การออกเสียงคำว่า titanium titanium
 • การออกเสียงคำว่า tantalum tantalum
 • การออกเสียงคำว่า vanadium vanadium
 • การออกเสียงคำว่า tombak tombak
 • การออกเสียงคำว่า plutonium plutonium
 • การออกเสียงคำว่า barium barium
 • การออกเสียงคำว่า zirkonium zirkonium
 • การออกเสียงคำว่า iridium iridium
 • การออกเสียงคำว่า magnesium magnesium
 • การออกเสียงคำว่า torium torium
 • การออกเสียงคำว่า Koper Koper