ภาษา:

อินโดนีเซีย

[ind]

กลับไปยัง อินโดนีเซีย

 • การออกเสียงคำว่า April April
 • การออกเสียงคำว่า jari jari
 • การออกเสียงคำว่า manu manu
 • การออกเสียงคำว่า Adi Adi
 • การออกเสียงคำว่า dahi dahi
 • การออกเสียงคำว่า oleh oleh
 • การออกเสียงคำว่า salin salin
 • การออกเสียงคำว่า Ari Ari
 • การออกเสียงคำว่า Aku Aku
 • การออกเสียงคำว่า Arum Arum
 • การออกเสียงคำว่า Nada Nada
 • การออกเสียงคำว่า Ahad Ahad
 • การออกเสียงคำว่า mahir mahir
 • การออกเสียงคำว่า Indra Indra
 • การออกเสียงคำว่า firdaus firdaus
 • การออกเสียงคำว่า eka eka
 • การออกเสียงคำว่า dian dian
 • การออกเสียงคำว่า Arif Arif
 • การออกเสียงคำว่า amal amal
 • การออกเสียงคำว่า agung agung
 • การออกเสียงคำว่า Betina Betina
 • การออกเสียงคำว่า Taufik Taufik
 • การออกเสียงคำว่า Sini Sini
 • การออกเสียงคำว่า Maya Maya
 • การออกเสียงคำว่า Johan Johan
 • การออกเสียงคำว่า anu anu
 • การออกเสียงคำว่า awen awen
 • การออกเสียงคำว่า hakim hakim
 • การออกเสียงคำว่า Lari Lari
 • การออกเสียงคำว่า Arto Arto