ภาษา:

อีโลกาโน

[Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

760 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dipay dipay [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagukrad nagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Denggem Denggem [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bibinenka bibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inkanto inkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า diay diay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Daya Daya [American singers, clothing line]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agalakanto agalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bunga't bunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lansones lansones [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kita kita
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nababa nababa [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dimo dimo [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gaw-aten gaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nangato nangato [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sukdalen sukdalen [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naregreg naregreg [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า piduten piduten [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า labaslabasam labaslabasam [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า laeng laeng [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Daytoy Daytoy [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า paniok paniok [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maregregko maregregko [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า makapidot makapidot [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ikutannanto ikutannanto [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isublinanto isublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagmarka nagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า namarkaan namarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naganko naganko [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nabordaan nabordaan [Manang Biday, Iloco song]