ภาษา:

อีโลกาโน

[Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

760 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า numo numo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tindira tindira
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tendera tendera
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า saö mi ditoy saö mi ditoy
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Samtoy Samtoy
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pagsasao nga Ilokano Pagsasao nga Ilokano
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Iluko Iluko
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iloko iloko [nyelv, language]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า amona amona
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kulibangbang Kulibangbang [Iloco, Iloko, Ilocano, Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Judiel Nieva Judiel Nieva [people]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า martrese martrese [/Marso+trese(iloko-spanish word)/march+13/]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า siensia sosial siensia sosial
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dayto dayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 'toy 'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Dika Dika [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agruknoy agruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า emmam emmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Issemmo Issemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kalipatan kalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ta ta [British, colloquialism, thanks, Scrabble words]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nasudi nasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า unay unay [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า uray uray [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sadin sadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ayan ayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า adu nga adu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า adda't ditoy adda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mabuybuyak mabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ngem Ngem [Pamulinawen, Iloco song]