ภาษา:

อีโลกาโน

[Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

760 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sungbat sungbat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agar-aramat agar-aramat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agaramat agaramat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า reloj reloj [clock]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lab-ay lab-ay
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ruar ruar [verbo intransitivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apúy apúy
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า treyner treyner
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า reyna reyna [surname, apellido, queen]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า idiey idiey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iliw iliw
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kabaw kabaw
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dait dait
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Elepante Elepante
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า keddeng keddeng
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า parabur parabur
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bangir bangir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า buténg buténg
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pintás pintás
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า paria paria [noun, pariah]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oso oso [fauna, house]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า uso uso [Swahili, sostantivo, wild animals, game bird]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า laud laud [verb, noun, table]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า masapul masapul
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า masapulmonto masapulmonto
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lutuen lutuen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agluto agluto
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า luto luto
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Madí Madí [surname - Catalan, cognom, cognom català]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngalngal ngalngal