ภาษา:

อีโลกาโน

[Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

760 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maag maag [dokter, ziekenhuis, lichaam, hospital, noun, belly, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bugguong bugguong
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ressuat ressuat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ibiang ibiang
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า al-alia al-alia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bibingka bibingka
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า takki takki
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agrekord agrekord
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agmaneho agmaneho
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า doktor doktor [rzeczownik, noun, profession, medycyna, medicine, occupations, education, see <DR>, odmiana rzeczowników, see <kaszel>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pintas pintas
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า madi madi [Tuesday, days of the week, enough]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า síit síit
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า máag máag
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า buggúong buggúong
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ressuát ressuát
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ibiáng ibiáng
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า al-aliá al-aliá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bibíngka bibíngka
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า takkí takkí
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า addá addá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agrekórd agrekórd
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agmaného agmaného
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า doktór doktór
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kitá kitá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kíta kíta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kayó kayó
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า káyo káyo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Serrano Serrano [Eneide]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า serrek serrek