ภาษา:

อีโลกาโน

[Ilokano]

กลับไปยังอีโลกาโน

760 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : Siam Siam [obsolete, former name of Thailand, BTS Station, Bangkok, skytrain]
 • บันทึกการออกเสียง : Otso Otso [first names, wild animals]
 • บันทึกการออกเสียง : walo walo [eight, white]
 • บันทึกการออกเสียง : siete siete [número, Númberu, seven, verbi, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : pito pito [seven, Number, ombligo, tacchino]
 • บันทึกการออกเสียง : sais sais
 • บันทึกการออกเสียง : singko singko
 • บันทึกการออกเสียง : Lima Lima
 • บันทึกการออกเสียง : tres tres [cardinal, números cardinales, 60, talord, numbers in Catalan, numerals, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : dos dos [dowry, music]
 • บันทึกการออกเสียง : dua dua [Door, one, Number, svenska verb]
 • บันทึกการออกเสียง : uno uno [acronyms, Nimed, Number, music, musical terms, musical notation, sostantivo, pronom, aggettivo, pojknamn, förnamn, egennamn, Numbers, (One)]
 • บันทึกการออกเสียง : mitad mitad
 • บันทึกการออกเสียง : kuatro kuatro
 • บันทึกการออกเสียง : pagkapat pagkapat
 • บันทึกการออกเสียง : haan haan [birds, animals, yes]
 • บันทึกการออกเสียง : wen wen [boil, Skin]
 • บันทึกการออกเสียง : Kumusta Kumusta
 • บันทึกการออกเสียง : agbuldos agbuldos
 • บันทึกการออกเสียง : sanglay sanglay
 • บันทึกการออกเสียง : karma karma [karma]
 • บันทึกการออกเสียง : arak arak [argo]
 • บันทึกการออกเสียง : agdadait agdadait
 • บันทึกการออกเสียง : agdàdáit agdàdáit
 • บันทึกการออกเสียง : agsasao agsasao
 • บันทึกการออกเสียง : agsàsaó agsàsaó
 • บันทึกการออกเสียง : ùbbíng ùbbíng
 • บันทึกการออกเสียง : kèddéng kèddéng
 • บันทึกการออกเสียง : pannakakita pannakakita
 • บันทึกการออกเสียง : pànnakakíta pànnakakíta