ภาษา:

อีโลกาโน

[Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

760 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bagas bagas [valisas e malas]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kilo kilo [measurements, NATO phonetic alphabet, noun, kilo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า a a [particle, preposition in Latin, adjective, letter, vowel, noun marker, alfabeto, letter name, article, lletres de l'alfabet, alphabet, anèri a ela, vèrs, prepostion, definite article, artigo determinado, Alphabet - Dutch]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า diesiseis diesiseis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bersikolo bersikolo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kapitulo kapitulo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Juan Juan [Nombres Propios de Persona, male names, portugues, first names, 汉语拼音, денежная единица КНР]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ni ni [Numbers, pronoun, 9, talord, mængdetal, e deman ni per diable ni per masc J Bodon, iaido, two, subst. fem., alfabeto griego, Greek Letters, greek alphabet]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bibliayo Bibliayo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า luktanyo luktanyo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tawenmo tawenmo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mano mano [De Espana Porfa, araldica]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beintiuno beintiuno
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mano ti tawenmo? Mano ti tawenmo?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bilion bilion [liczba]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sangabilion sangabilion
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า milion milion
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sangariwriw sangariwriw
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dies mil dies mil
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sangalaksa sangalaksa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mil mil [noun, food, names, numbers in Catalan, numerals]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า siento siento
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sien sien [to be, be, music, Si (pl.)]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า singkuenta singkuenta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bainte bainte
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Onse Onse [eleven, Number]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sangapulo ket maysa sangapulo ket maysa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dies dies [espalda, harry potter]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nuebe nuebe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Siam Siam [obsolete, former name of Thailand, BTS Station, Bangkok, skytrain]