ภาษา:

อีโลกาโน

[Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

760 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า las las [verb, rzeczownik, noun, forest, sosny, świerki, modrzewie, drzewa, dęby, zalesienie, odmiana rzeczowników, see <wywołał>, see <głośno>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bigat bigat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า una una [female name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า la la [music, solfa, notes, scale]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Anio Anio [Eneide]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dominggo dominggo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oras oras
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า minuto minuto [aggettivo, sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า segundo segundo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า disiembre disiembre
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nobiembre nobiembre
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Oktubre Oktubre [October, month]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า septiembre septiembre [meses del año]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agosto agosto [mesi, months, years, anni, agosto, August, month, meses del año, names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hulio hulio
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hunio hunio
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mayo Mayo [Yukon, Territories, Irish County, food]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abril abril [months, April, meses do ano, months of the year, abril, month, meses del año, Mês]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Marso Marso [marzo, sostantivo, planets, astronomy, March, month]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pebrero Pebrero [February, month]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Enero Enero [meses del año, months, january, month]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า domingo domingo [week-day names, día de la semana, pejorative term, término despectivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sabado Sabado [saturday]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Biernes Biernes [Friday]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า huebes huebes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mierkoles mierkoles
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า martes martes [día de la semana, Thursday, Tuesday, week-day names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lunes lunes [día de la semana, Philippines, Filipino, pilipino, lunes, monday, week-day names, astre, pluriel, la semana]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ikanna ikanna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kayatmo kayatmo