ภาษา:

อีโลกาโน

[Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

760 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sinampuso sinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Alaem Alaem [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kutsilyo kutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abriem abriem [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า toy toy [noun, verb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า barukongko barukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tapno tapno [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maipapasmo maipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า guram guram [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaniak kaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sentimiento sentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า indengam indengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naslag naslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า silawmo silawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kad kad
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ipaidam ipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sangsangitko Sangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nasipnget nasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lubongko lubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า silawan silawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mayaw-awan mayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nanglipaten nanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Karim Karim [Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia, fictional characters]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naumagen naumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Samsam-itek Samsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nanglaylay Nanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ayatkon ayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kadi Kadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า palasbangem palasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า danasem danasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]