ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: saluyot

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsaluyot

  • การออกเสียง : nasayaat nasayaat
  • การออกเสียง : saluyot saluyot