ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: Numbers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumbers

  • การออกเสียง : ti ti