ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยัง อีโลกาโน

 • การออกเสียงคำว่า tallo tallo
 • การออกเสียงคำว่า agkatlo agkatlo
 • การออกเสียงคำว่า walopulo walopulo
 • การออกเสียงคำว่า kaguddua kaguddua
 • การออกเสียงคำว่า pitopulo pitopulo
 • การออกเสียงคำว่า uppat uppat
 • การออกเสียงคำว่า agkapat agkapat
 • การออกเสียงคำว่า limapulo limapulo
 • การออกเสียงคำว่า sangaribo sangaribo
 • การออกเสียงคำว่า tallopulo tallopulo
 • การออกเสียงคำว่า uppat-apulo uppat-apulo
 • การออกเสียงคำว่า sangagasut sangagasut
 • การออกเสียงคำว่า innemngapulo innemngapulo
 • การออกเสียงคำว่า sero sero
 • การออกเสียงคำว่า innem innem
 • การออกเสียงคำว่า duapulo duapulo
 • การออกเสียงคำว่า ibbong ibbong
 • การออกเสียงคำว่า siyamngapulo siyamngapulo
 • การออกเสียงคำว่า sangapulo sangapulo