ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยัง อีโลกาโน

  • การออกเสียงคำว่า Manila Manila
  • การออกเสียงคำว่า dara dara
  • การออกเสียงคำว่า apa apa
  • การออกเสียงคำว่า Biblia Biblia
  • การออกเสียงคำว่า baka baka
  • การออกเสียงคำว่า adu adu
  • การออกเสียงคำว่า kultura kultura
  • การออกเสียงคำว่า ado ado