ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: know

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงknow

  • การออกเสียง : ammo ammo