ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: jute

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjute

  • การออกเสียง : saluyot saluyot
  • การออกเสียง : nasayaat nasayaat