ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: congratulatory expression

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcongratulatory expression

  • การออกเสียง : agbiag agbiag