ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: Bright moon

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBright moon

  • การออกเสียง : aklunem aklunem