ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: Animal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAnimal

  • การออกเสียง : aso aso
  • การออกเสียง : buaya buaya