ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: afraid

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงafraid

  • การออกเสียง : agbuteng agbuteng