ภาษา:

ภาษานุโอสุ

[ii]

กลับไปยังภาษานุโอสุ

หมวดหมู่: 5

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง5

  • การออกเสียง : ꉬ