ภาษา:

ภาษานุโอสุ

[ii]

กลับไปยังภาษานุโอสุ

หมวดหมู่: 46

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง46

  • การออกเสียง : ꇖꊰꃘ ꇖꊰꃘ