ภาษา:

ภาษานุโอสุ

[ii]

กลับไปยังภาษานุโอสุ

หมวดหมู่: 36

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง36

  • การออกเสียง : ꌕꊰꃘ ꌕꊰꃘ