ภาษา:

ภาษานุโอสุ

[ii]

กลับไปยังภาษานุโอสุ

หมวดหมู่: 23

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง23

  • การออกเสียง : ꑍꊎꌕ ꑍꊎꌕ