ภาษา:

ภาษานุโอสุ

[ii]

กลับไปยังภาษานุโอสุ

หมวดหมู่: 22

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง22

  • การออกเสียง : ꑍꊏꑋ ꑍꊏꑋ