ภาษา:

ภาษานุโอสุ

[ii]

กลับไปยังภาษานุโอสุ

หมวดหมู่: 20000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง20000

  • การออกเสียง : ꑍꃪ ꑍꃪ