ภาษา:

ภาษานุโอสุ

[ii]

กลับไปยังภาษานุโอสุ

หมวดหมู่: 20

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง20

  • การออกเสียง : ꑍꊏ ꑍꊏ