ภาษา:

ภาษานุโอสุ

[ii]

กลับไปยังภาษานุโอสุ

หมวดหมู่: 10000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง10000

  • การออกเสียง : ꋍꃪ
    ꋍꃪ