ภาษา:

ภาษาอิกโบ

[ig]

กลับไปยังภาษาอิกโบ

หมวดหมู่: Salitang kalye

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSalitang kalye

  • การออกเสียง : iri iri