ภาษา:

ภาษาอิกโบ

[ig]

กลับไปยังภาษาอิกโบ

หมวดหมู่: names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnames

  • การออกเสียง : anyanwu anyanwu
  • การออกเสียง : Lee Lee
  • การออกเสียง : anya anya
  • การออกเสียง : ji ji