ภาษา:

ภาษากลาง

[ia]

กลับไปยัง ภาษากลาง

 • การออกเสียงคำว่า imitar imitar
 • การออกเสียงคำว่า activar activar
 • การออกเสียงคำว่า agrafar agrafar
 • การออกเสียงคำว่า infectar infectar
 • การออกเสียงคำว่า armar armar
 • การออกเสียงคำว่า incitar incitar
 • การออกเสียงคำว่า violar violar
 • การออกเสียงคำว่า agitar agitar
 • การออกเสียงคำว่า variar variar
 • การออกเสียงคำว่า preceder preceder
 • การออกเสียงคำว่า designar designar
 • การออกเสียงคำว่า palpar palpar
 • การออกเสียงคำว่า proteger proteger
 • การออกเสียงคำว่า abandono abandono
 • การออกเสียงคำว่า abandonar abandonar
 • การออกเสียงคำว่า cercar cercar
 • การออกเสียงคำว่า centrifugar centrifugar
 • การออกเสียงคำว่า simular simular
 • การออกเสียงคำว่า salvar salvar
 • การออกเสียงคำว่า votar votar
 • การออกเสียงคำว่า pensar pensar
 • การออกเสียงคำว่า verificar verificar
 • การออกเสียงคำว่า poner poner
 • การออกเสียงคำว่า publico publico
 • การออกเสียงคำว่า obtener obtener
 • การออกเสียงคำว่า celebrar celebrar
 • การออกเสียงคำว่า reparar reparar