ภาษา:

ภาษากลาง

[ia]

กลับไปยัง ภาษากลาง

 • การออกเสียงคำว่า gas gas
 • การออกเสียงคำว่า troppo troppo
 • การออกเสียงคำว่า libro libro
 • การออกเสียงคำว่า sud sud
 • การออกเสียงคำว่า sole sole
 • การออกเสียงคำว่า alibi alibi
 • การออกเสียงคำว่า grande grande
 • การออกเสียงคำว่า grave grave
 • การออกเสียงคำว่า fiducia fiducia
 • การออกเสียงคำว่า retro retro
 • การออกเสียงคำว่า misericordia misericordia
 • การออกเสียงคำว่า persona persona
 • การออกเสียงคำว่า porta porta
 • การออกเสียงคำว่า Velo Velo
 • การออกเสียงคำว่า sirena sirena
 • การออกเสียงคำว่า Salto Salto
 • การออกเสียงคำว่า gamba gamba
 • การออกเสียงคำว่า politica politica
 • การออกเสียงคำว่า menu menu
 • การออกเสียงคำว่า luna luna
 • การออกเสียงคำว่า stella stella
 • การออกเสียงคำว่า utensile utensile
 • การออกเสียงคำว่า batteria batteria
 • การออกเสียงคำว่า Fango Fango
 • การออกเสียงคำว่า est est
 • การออกเสียงคำว่า turbine turbine
 • การออกเสียงคำว่า brassica brassica
 • การออกเสียงคำว่า vice vice
 • การออกเสียงคำว่า musical musical
 • การออกเสียงคำว่า cervo cervo